Rodovna vas

Je nova oblika združevanja naravno in ekološko usmerjenih Rodovnih posestev in služi uresničevanju idej in ciljev po smernicah sonaravnega bivanja, naravne pridelave hrane in uresničevanja lastnih idej delno vezanih na ideje iz zbirke knjig o Anastasiji.

Vsi, ki živite ali bi želeli živeti na sonaravnih Rodovnih posestvih, ki spoštujete človeka in naravo, ki nas obdaja, ki ljubite zemljo kot mater in vam je ljubezen do vaše družine najpomembnejša stvar v življenju, lahko postanete vaščani Rodovne vasi Jutrovo, ne glede na to, kje ustvarjate svoje Rodovno posestvo.

Sanjamo čudovito življenje na Rodovnih posestvih in uresničujemo te sanje.